06/07/2016
Image

Điểm thi tốt nghiệp các lớp ĐHTX, VLVH đợt thi tháng 6 năm 2016

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2016, chi tiết sinh viên xem […]
15/06/2016
logo120

Lịch thi tốt nghiệp đợt thi tháng 06/2016

LỊCH THI TỐT NGHIỆP Hệ: Đại học Từ xa; đại học VLVH; cao đẳng, đại học CQ và cao đẳng nghề   Ngày 17/6/2016:   Chiều: […]
15/06/2016
logo120

Danh sách sinh viên dự thi, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 06/2016

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo danh sách sinh viên dự thi, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 06/2016, […]
04/06/2016
logo120

Thông báo đăng ký thi tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp ĐHTX, VLVH trả nợ môn đủ điều kiện thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt tháng 06/2016 đã được Học viện công bố (Số 395/KH-HV), Trung tâm đào tạo đại […]
04/06/2016
logo120

Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 06/2016

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 06/2016 Chi tiết sinh viên xem tại đây Ke hoach […]
04/06/2016
logo120

Đề cương ôn tập tốt nghiệp các lớp ĐHTX ngành QTKD

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo đê cương ôn tập tốt nghiệp ngành QTKD Chi tiết sinh viên xem file đính kèm […]
04/06/2016
logo120

Thông báo danh sách sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012 cơ sở Hà Đông thiếu hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo danh sách sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012 cơ sở Hà Đông thiếu hồ sơ […]
04/06/2016
logo120

Danh sach sinh viên nợ môn học kỳ 1 các lớp khóa 2015; kỳ 6 các lớp D13TX hệ ĐHTX cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo danh sach sinh viên nợ môn học kỳ 1 các lớp khóa 2015; kỳ 6 các […]
04/06/2016
logo120

Danh sách giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp các lớp ĐHTX khóa 2012-2017 (D12TX) ngành Quản trị kinh doanh

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp các lớp ĐHTX khóa 2012-2017 […]
04/06/2016
logo120

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp khóa 2012 tại cơ sở đào tạo Hải Phòng và các lớp L14TX cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp khóa 2012 tại cơ […]