05/12/2016
Image

Bảng điểm tổng hợp xét điều kiện thi/làm khóa luận tốt nghiệp các lớp D13TXQT1.2.3-B (cơ sở Hà Đông)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm tổng hợp xét điều kiện dự thi/làm khóa luận tốt nghiệp các […]
29/11/2016
Image

Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 12.2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 4 năm 2016, chi tiết xem tại đây Lưu […]
28/11/2016
Image

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp D13TXQT01,02-K (cơ sở đào tạo tại Hải Phòng)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên các lớp […]
24/11/2016
Image

Lịch ôn tập tốt nghiệp sinh viên các lớp L14TX (cơ sở đào tạo Hà Đông) đã cật nhật lịch phòng học

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo lịch ôn tập tốt nghiệp sinh viên các lớp L14TX cơ sở Hà Đông, […]
23/11/2016
Image

Kế hoạch thực tập tốt, thi và làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TXQT1,2-K (cơ sở đào tạo tại Hải Phòng)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thực tập, thi và làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các […]
22/11/2016
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TXCN/QT/VT (cật nhật BTĐK môn Kế toán quản trị)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo đề bài tập điều kiện sinh viên các lớp D14TX cơ sở đào tạo […]
15/11/2016
Image

Thời khóa biểu học kỳ 1 sinh viên các lớp khóa 2016-2021 (D16TXCN/QT/VT2-B) và 2016-2019 (L16TXCN/QT/VT2-B)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 của sinh viên thuộc khóa 2016-2021 (D16TX2-B) và […]
09/11/2016
Image

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp D13TXCN/VT cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo danh sách giảng viên tham gia hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh […]
07/11/2016
Image

Kế hoạch thực tập và thi/làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp các lớp D13TXCN/VT cơ sở Hà Đông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thực tập và thi/làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp các lớp D13TXCN/VT cơ […]
03/11/2016
Image

Thông báo về việc đóng học phí và lệ phí hệ ĐHTX và VLVH

Kính sinh viên các lớp hệ ĐHTX và VLVH Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên hoàn thành trách nhiệm đóng học phí […]