16/05/2018
Image

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) là trường Đại học công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, là […]
20/02/2017
Image

Hướng dẫn nộp học phí thông qua hình thức chuyển khoản

THÔNG BÁO Về việc nộp học phí của sinh viên   Kính gửi:   Sinh viên các lớp Hệ Đại học từ xa và Vừa làm […]
10/09/2018
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp ĐHTX

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập trực tuyến học kỳ 2 năm học 2018-2019 […]
28/06/2018
Image

Thông báo triệu tập học học kỳ 2 năm học 2018-2019

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo triệu tập sinh viên hệ Đại học từ xa về tập trung học tập […]
11/05/2018
Image

Điểm thi tốt nghiệp đợt thi tháng 04/2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 4 năm 2018 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy, Đại […]
09/04/2018
Image

Danh sách phòng thi tốt nghiệp hệ Đại học từ xa, Vừa làm vừa học và Cao đẳng nghề ngày 14/4/2018 (điều chỉnh)

Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục – Học viện Công nghệ BVCT thông báo danh sách phòng thi tốt nghiệp […]
27/03/2018
Image

Kế hoạch thực tập, thi và làm Đồ án tốt nghiệp sinh viên lớp D14TXCN/VT1,2-B; D14TXVT2-K

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thực tập, thi và làm Đồ án tốt nghiệp sinh viên lớp D14TXCN/VT1,2-B; […]
27/03/2018
Image

Kế hoạch thực tập, thi và làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp L16TXCN/QT/VT2-B

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thực tập, thi và làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp sinh viên các […]
20/03/2018

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đối với các Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Đợt 1 – Tháng 4 năm 2018)

Đối tượng dự thi: – Sinh viên hệ Cao đẳng nghề khóa 2014 và 2015 được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc […]
20/03/2018
Image

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐHTX, VLVH đợt 1 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2018, chi tiết kế hoạch […]