18/10/2016
Image

Thông báo triệu tập học kỳ 4 sinh viên các lớp D15TX (2015-2020) và L15TX (2015-2018)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập học kỳ 4 sinh viên các lớp D15TX và L15TX, chi tiết xem […]
15/10/2016
Image

Lịch học kỳ 4 sinh viên các lớp D15TX và L15TX tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (Bắc Giang, Lào Cai) đã cật nhật lịch phòng học

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo thời khóa biểu học kỳ 4 sinh viên các lớp D15TX và L15TX. Chi […]
11/10/2016
Image

Thông báo địa điểm học phí và lệ phí thi lại

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ ĐHTX và VLVH Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2016-2017. Liên quan đến […]
30/09/2016
Image

Bảng điểm tổng hợp các sinh viên còn nợ môn, ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2013-2017, cơ sở đào tạo Hà Đông

Kính gửi: Sinh viên các lớp ngành Quản trị kinh doanh khóa 2013-2017, cơ sở đào tạo Hà Đông Trung tâm đào tạo Bưu chính […]
22/09/2016
Image

Bảng điểm tổng hợp các lớp sinh viên Hệ ĐHTX và VLVH tính đến ngày 22/09/2016

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm tổng hợp của các lớp sinh viên Hệ ĐHTX và VLVH tính […]
21/09/2016
Image

Thông báo triệu tập học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TX (2014-2019) tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (Cao Bằng, Thanh Hóa)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập sinh viên các lớp D14TX (2014-2019) về tập trung học kỳ 6, thi các […]
21/09/2016
Image

Thông báo triệu tập học kỳ 4 sinh viên lớp D15TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Bắc Giang

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập sinh viên lớp D15TXQT01-K ngành Quản trị kinh doanh Khóa 2015 cơ sơ […]
21/09/2016
Image

Thông báo triệu tập học kỳ 2 sinh viên lớp D16TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Lai Châu

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập sinh viên lớp D16TXQT01-K ngành Quản trị kinh doanh Khóa 2016 cơ sơ […]
19/09/2016
Image

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TXQT cơ sở đào tạo Hà Đông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách giảng viên tham gia h ướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên […]
13/09/2016
Image

Kế hoạch thực tập, thi và làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TXQT cơ sở đào tạo tại Hà Đông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thực tập, thi và làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các […]