13/09/2016
Image

Kế hoạch thực tập, thi và làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TXQT cơ sở đào tạo tại Hà Đông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thực tập, thi và làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các […]
06/09/2016
Image

Quyết định miễn học, miễn thi của sinh viên Nguyễn Văn Sơn lớp L14TXCN01-B

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định miễn học, miễn thi cho sinh viên Nguyễn Văn Sơn lớp L14TXCN01-B, chi […]
06/07/2016
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 1 sinh viên các lớp ĐHTX đợt 1, năm 2016 (D16TX, L16TX) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 1 sinh viên các lớp ĐHTX đợt 1, năm […]
06/07/2016
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 3 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2015 (D15TX, L15TX) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 3 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2015 (D15TX, […]
06/07/2016
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 5 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2014-2019 (D14TX) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 5 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2014-2019 (D14TX) […]
06/07/2016
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 8 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2013-2018 (D13TX) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 8 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2013-2018 (D13TX) […]
06/07/2016
Image

Danh sách giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp, sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012-2016 (D12TX) cơ sở Hà Đông

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp, sinh viên các lớp […]
21/06/2016
Image

Kế hoạch thực tập, thi và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp – các lớp L14TX cơ sở Hà Đông (post lại)

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo kế hoạch thực tập, thi và làm đồ án/ khóa luận tốt nghiệp cho sinh […]
04/06/2016
logo120

Thông báo đăng ký thi tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp ĐHTX, VLVH trả nợ môn đủ điều kiện thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt tháng 06/2016 đã được Học viện công bố (Số 395/KH-HV), Trung tâm đào tạo đại […]
04/06/2016
logo120

Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 06/2016

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 06/2016 Chi tiết sinh viên xem tại đây Ke hoach […]