16/05/2018
Image

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) là trường Đại học công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, là […]
07/06/2017
Image

Hướng dẫn tham gia học trực tuyến qua cầu truyền hình

Kính gửi: Sinh viên các lớp Đại học từ xa Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia các buổi hướng dẫn […]
20/02/2017
Image

Hướng dẫn nộp học phí thông qua hình thức chuyển khoản

THÔNG BÁO Về việc nộp học phí của sinh viên   Kính gửi:   Sinh viên các lớp Hệ Đại học từ xa và Vừa làm […]
28/06/2018
Image

Thông báo triệu tập học học kỳ 2 năm học 2018-2019

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo triệu tập sinh viên hệ Đại học từ xa về tập trung học tập […]
12/05/2018
Image

Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên lớp D14TXVT1-K tại Đà Nẵng

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên  lớp D14TXVT1-K […]
11/05/2018
Image

Điểm thi tốt nghiệp đợt thi tháng 04/2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 4 năm 2018 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy, Đại […]
27/04/2018
Image

Kế hoạch giảng viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp các lớp D14TXQT

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch giảng viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp các […]
24/04/2018
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp ĐHTX khóa 2015, 2016, 2017

Trung tâm đào tao Bưu chính Viễn thông I thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp ĐHTX […]
17/04/2018
Image

Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp sinh viên hệ ĐHTX và VLVH các lớp L15TX và D13TCQT

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp sinh viên hệ ĐHTX và VLVH […]
17/04/2018
Image

Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D14TXCN1,2-B; L16TXCN2-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D14TXCN1,2-B; […]