19/02/2020
Image

Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định các thông tin ghi trên văn bằng giáo dục đại học

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo nội dung Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định các thông tin ghi trên văn bằng giáo dục […]
12/02/2020
Image

Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo “Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Học viện Công […]
20/02/2017
Image

Thông báo thông tin chuyển khoản nộp học phí của sinh viên

THÔNG BÁO Về việc nộp học phí của sinh viên   Kính gửi:   Sinh viên các lớp Hệ Đại học từ xa và Vừa làm […]
19/03/2020
Image

Thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp ĐHTX khóa 2019

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp ĐHTX khóa […]
18/03/2020
Image

Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 cho sinh viên các lớp D15TXCN/VT01-B, D16TXQT01-B, D16TXQT01-K

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2020. Chi tiết sinh viên […]
16/03/2020
Image

Quyết định thành lập các lớp sinh viên hệ ĐHTX khóa 2019 (đợt 3)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo quyết định thành lập các lớp sinh viên hệ ĐHTX niên khóa 2019 đợt 3. […]
27/02/2020
Image

Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2017-2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2017-2020 (các lớp L17TX01-B), […]
20/02/2020
Image

Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên hệ ĐHTX khóa 2016 ngành Quản trị kinh doanh

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên hệ ĐHTX khóa […]
12/02/2020
Image

Thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp ĐHTX khóa 2016, 2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp ĐHTX khóa […]
12/02/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 đợt 3

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ 1) các […]