28/09/2016
Image

Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại tổ chức riêng hệ VLVH (đã cật nhật lịch phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại tổ chức riêng hệ VLVH […]
21/09/2016
Image

Kế hoạch thi học kỳ 6 sinh viên các lớp D13TC tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (đã cật nhật lịch phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 6 sinh viên lớp D13TC tại Hà Đông và cơ […]