18/10/2016
Image

Kế hoạch thi học kỳ 2 sinh viên lớp D15TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Lào Cai

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 lớp D15TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Lào […]
18/10/2016
Image

Thời khóa biểu học kỳ 2 các lớp D16TX (2016-2021) và L16TX (2016-2019) đã cật nhật lịch phòng học

Trung tậm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 các lớp D16TXCN/QT/VT01-B và L16TXCN/QT/VT01-B. Chi tiết xem […]
15/10/2016
Image

Lịch học kỳ 4 sinh viên các lớp D15TX và L15TX tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (Bắc Giang, Lào Cai) đã cật nhật lịch phòng học

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo thời khóa biểu học kỳ 4 sinh viên các lớp D15TX và L15TX. Chi […]
21/09/2016
Image

Kế hoạch thi học kỳ 5 sinh viên các lớp D14TX tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (đã cật nhật lịch phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 5 sinh viên các lớp D14TX tại Hà Đông […]
21/09/2016
Image

Kế hoạch thi học kỳ 3 sinh viên lớp D15TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Bắc Giang

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 3 sinh viên lớp D15TXQT01-K cơ sở đào tạo […]
21/09/2016
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên lớp D16TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Lai Châu

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên lớp D16TXQT01-K cơ sở đào tạo […]
15/08/2016
Image

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 4, thi vét lần 1 các lớp L14TXCN/QT/VT – đã cật nhật danh sách sinh viên nợ môn mới nhất; Lịch phòng thi

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 thông báo kế hoạch thi lần 2 kỳ 4, thi vét lần 1 sinh viên các […]
04/06/2016

Lịch ôn tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D12TX cơ sở đào tạo tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo lịch ôn tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D12TX cơ sở đào tạo tại Hà […]
04/06/2016

Lịch học kỳ 5 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2014 (D14TX) cơ sở đào tạo Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo lịch học kỳ 5 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2014 (D14TX) cơ sở đào tạo […]
04/06/2016

Lịch học kỳ 3 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2015 (D15TX, L15TX) cơ sở đào tạo Hà Đông – cật nhật lịch phòng học

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo lịch học kỳ 3 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2015 (D15TX, L15TX) cơ sở đào […]