17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 2 lớp D16TXVT01-K, học kỳ 3 lớp D16TXQT01-K tại Lai Châu

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 sinh viên lớp D16TXVT01-K, học kỳ 3 lớp D16TXQT01-K […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 2 lớp D16TXQT04-K tại Sơn La

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 sinh viên lớp D16TXQT04-K, chi tiết kế hoạch […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi kỳ 2 lớp D16TXQT03-K tại Điện Biên

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 sinh viên lớp D16TXQT03-K, chi tiết kế hoạch […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 6, lần 1 học kỳ 7 các lớp sinh viên D14TX tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi lần 2 học kỳ 6, lần 1 học kỳ 7 sinh […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên lớp D17TXQT02-K tại Yên Bái

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên lớp D17TXQT02-K, chi tiết kế hoạch […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên các lớp D17TXCN01-K và D17TXQT01-K tại Bắc Kạn

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên lớp D17TXCN01-K và D17TXQT01-K, chi tiết […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 lớp D17TXCN02-K, học kỳ 7 lớp D14TXQT02-K tại Cao Bằng

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên lớp D17TXCN02-K, học kỳ 7 sinh […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 5 lớp D15TXQT01-K tại Bắc Giang

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 5 lớp D15TXQT01-K, chi tiết xem tại đây Mọi […]
19/07/2017
Image

Kế hoạch thi lại, thi vét các lớp L15TX01-B (đã cập nhật phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch tổ chức đợt thi lại, thi vét các lớp L15TX01-B. Để xem […]
12/07/2017
Image

Thông báo triệu tập thi tốt nghiệp các lớp D13TXCN/VT1.2.3-B

  Kính gửi:          Sinh viên các lớp D13TXCN/VT1.2.3-B Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-TCCB ngày 25/7/2016 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính […]