28/06/2019
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 các lớp ĐHTX khóa 2018 đợt 2

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 các lớp ĐHTX khóa 2018 […]
20/06/2019
Image

Kế hoạch và danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi học kỳ 1 năm học 2019-2020, Hệ đại học từ xa

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi và danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi học […]
23/05/2019
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Học kỳ 1) các lớp ĐHTX khóa 2018 đợt 2 tại Hà Nội

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Học kỳ 1) các lớp […]
13/05/2019
Image

Kế hoạch, danh sách sinh viên đăng ký dự thi học kỳ phụ năm học 2018-2019 tại Hà Nội

Trung tâm đào tạo bưu chính Viễn Thông I thông báo kế hoạch, danh sách sinh viên đăng ký dự thi học kỳ phụ năm học […]
17/04/2019
Image

Kế hoạch giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2015-2019 ngành Quản trị kinh doanh

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kếhoạch giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp ĐHTX […]
12/04/2019
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp ĐHTX Khóa 2018 (Đợt 1)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp […]
12/04/2019
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho các […]
24/01/2019
Image

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 (cập nhật lịch phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho lớp hệ ĐHTX các […]
22/06/2017
Image

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch  tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 như sau (ban hành […]
07/06/2017
Image

Hướng dẫn tham gia học trực tuyến qua cầu truyền hình học kỳ 1 năm học 2017-2018

Kính gửi: Sinh viên các lớp Đại học từ xa Thực hiện kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 của Học viện […]