13/09/2018
Image

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 CS đào tạo phía Bắc

Xem tập tin đính kèm (KH thi TN 2-2018)
07/06/2017
Image

Hướng dẫn tham gia học trực tuyến qua cầu truyền hình

Kính gửi: Sinh viên các lớp Đại học từ xa Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia các buổi hướng dẫn […]
10/09/2018
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp ĐHTX

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập trực tuyến học kỳ 2 năm học 2018-2019 […]
04/07/2018
Image

Kế hoạch thi vét, danh sách sinh viên còn nợ môn các lớp D14TXCN/VT1,2-B; D14TXVT1-K; D15TXQT1-K (cập nhật phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi vét, danh sách sinh viên còn nợ môn các lớp D14TXCN/VT1,2-B; […]
28/06/2018
Image

Kế hoạch thi kỳ 6, 7 các lớp đại học khóa 2015 tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (cập nhật phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 4, 5 các lớp đại học khóa 2016 tại […]
28/06/2018
Image

Kế hoạch thi học kỳ 4, 5 các lớp đại học khóa 2016 tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (cập nhật lịch phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 4, 5 các lớp đại học khóa 2016 tại […]
28/06/2018
Image

Kế hoạch thi học kỳ 3 các lớp đại học khóa 2017 tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (cập nhật lịch phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 3 các lớp đại học khóa 2017 tại Hà […]
09/04/2018
Image

Danh sách phòng thi tốt nghiệp hệ Đại học từ xa, Vừa làm vừa học và Cao đẳng nghề ngày 14/4/2018 (điều chỉnh)

Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục – Học viện Công nghệ BVCT thông báo danh sách phòng thi tốt nghiệp […]
05/04/2018
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp ĐHTX khóa 2016, 2017, 2018

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp […]
27/03/2018
Image

Kế hoạch thực tập, thi và làm Đồ án tốt nghiệp sinh viên lớp D14TXCN/VT1,2-B; D14TXVT2-K

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thực tập, thi và làm Đồ án tốt nghiệp sinh viên lớp D14TXCN/VT1,2-B; […]