19/03/2020
Image

Thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp ĐHTX khóa 2019

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp ĐHTX khóa […]
18/03/2020
Image

Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 cho sinh viên các lớp D15TXCN/VT01-B, D16TXQT01-B, D16TXQT01-K

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2020. Chi tiết sinh viên […]
09/03/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp ĐHTX khóa 2016, 2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp […]
07/02/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập đầu học kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 đợt 3

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập đầu học kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa […]
07/02/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn ôn tập học kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 đợt 1, 2

Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn ôn tập học kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 […]
07/02/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ 3) lớp ĐHTX khóa 2018

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ […]
19/01/2020
Image

Kế hoạch thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp ĐHTX ngành Quản trị kinh doanh Khóa 2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp ĐHTX […]
20/12/2019
Image

Kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp ĐHTX khóa 2018

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ đại học từ xa khóa 2018   Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Học […]
04/11/2019
Image

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 (học kỳ 2) các lớp D18TXCN/VT01-K (tại Hải Dương)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên các lớp […]
04/11/2019
Image

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên các lớp […]