13/02/2017
Image

Quyết định trúng tuyển hệ Đại học từ xa năm 2016 đợt 6

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách thí sinh trúng tuyến hệ Đại học từ xa đợt 6 năm 2016, […]
13/02/2017
Image

Quyết định trúng tuyển hệ Đại học từ xa năm 2016 đợt 5

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách thí sinh trúng tuyến hệ Đại học từ xa đợt 5 năm 2016, […]
21/09/2016
Image

Quyết định danh sách thí sinh xét trúng tuyển đợt 4 hệ ĐHTX

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định danh sách thí sinh xét trúng tuyển đợt 4 hệ ĐHTX, chi tiết […]
21/06/2016
Image

Kết quả trúng tuyển xét hồ sơ tuyển sinh hệ ĐHTX đợt 2 năm 2016

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo kết quả trúng tuyển xét hồ sơ tuyển sinh hệ ĐHTX đợt 2 năm 2016, […]
21/06/2016
Image

Kết quả trúng tuyển xét hồ sơ tuyển sinh hệ ĐHTX đợt 1 năm 2016

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo kết quả xét tuyển sinh đợt 1 hệ ĐHTX năm 2016, chi tiết thí sinh […]