08/07/2016
Image

Điểm thi lần 2 kỳ 1 lần 1 kỳ 2 lớp D15TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Bắc Giang

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi lần 2 kỳ 1 lần 1 kỳ 2 lớp D15TXQT01-K cơ sở đào tạo […]
04/06/2016
Image

Kết quả thi kỳ thi vét sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo kết quả thi kỳ thi vét sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012, chi tiết sinh […]