08/07/2016
Image

Điểm thi kỳ 4 sinh viên lớp D14TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Cao Bằng

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi kỳ 4 sinh viên lớp D14TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Cao Bằng, chi […]
08/07/2016
Image

Điểm thi lần 2 kỳ 3, lần 1 kỳ 4 sinh viên lớp D14TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Thanh Hóa

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi lần 2 kỳ 3, lần 1 kỳ 4 sinh viên lớp D14TXQT01-K cơ sở […]
08/07/2016
Image

Điểm thi lần 2 kỳ 3 lần 1 kỳ 4 các lớp ĐHTX khóa 2014 (D14TX, L14TX) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi lần 2 kỳ 3 lần 1 kỳ 4 các lớp ĐHTX khóa 2014 (D14TX, […]
08/07/2016
Image

Điểm thi học kỳ 1 sinh viên lớp D15TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Lào Cai

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi học kỳ 1 sinh viên lớp D15TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Lào Cai, […]
08/07/2016
Image

Điểm thi lần 2 kỳ 1 lần 1 kỳ 2 lớp D15TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Bắc Giang

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi lần 2 kỳ 1 lần 1 kỳ 2 lớp D15TXQT01-K cơ sở đào tạo […]
04/06/2016
Image

Kết quả thi kỳ thi vét sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo kết quả thi kỳ thi vét sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012, chi tiết sinh […]