22/09/2016
Image

Bảng điểm tổng hợp các lớp sinh viên Hệ ĐHTX và VLVH tính đến ngày 22/09/2016

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm tổng hợp của các lớp sinh viên Hệ ĐHTX và VLVH tính […]
30/08/2016
Image

Bảng điểm tổng hợp các lớp L14TX cơ sở Hà Đông (đã cật nhật nợ môn của sinh viên)

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm tổng hợp các lớp L14TX cơ sở đào tạo tại Hà Đông. […]
30/08/2016
Image

Điểm thi lần 2 kỳ 4, thi vét lần 1 các lớp L14TX (cơ sở đào tạo Hà Đông)

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo điểm thi lần 2 kỳ 4, thi vét lần 1 các lớp L14TX cơ […]
23/08/2016
Image

Bảng điểm thi học kỳ 2 sinh viên các lớp L15TX cơ sở Hà Đông

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm thi học kỳ 2 sinh viên các lớp L15TXCN/QT/VT cơ sở Hà […]
23/08/2016
Image

Bảng điểm thi học kỳ 2 sinh viên các lớp D15TX cơ sở Hà Đông

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm thi học kỳ 2 sinh viên các lớp D15TXCN/QT/VT cơ sở Hà […]
23/08/2016
Image

Bảng điểm thi học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TX cơ sở Hà Đông

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm thi học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TXCN/QT/VT cơ sở Hà […]
08/07/2016
Image

Điểm thi kỳ 4 sinh viên lớp D14TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Cao Bằng

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi kỳ 4 sinh viên lớp D14TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Cao Bằng, chi […]
08/07/2016
Image

Điểm thi lần 2 kỳ 3, lần 1 kỳ 4 sinh viên lớp D14TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Thanh Hóa

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi lần 2 kỳ 3, lần 1 kỳ 4 sinh viên lớp D14TXQT01-K cơ sở […]
08/07/2016
Image

Điểm thi lần 2 kỳ 3 lần 1 kỳ 4 các lớp ĐHTX khóa 2014 (D14TX, L14TX) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi lần 2 kỳ 3 lần 1 kỳ 4 các lớp ĐHTX khóa 2014 (D14TX, […]
08/07/2016
Image

Điểm thi học kỳ 1 sinh viên lớp D15TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Lào Cai

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi học kỳ 1 sinh viên lớp D15TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Lào Cai, […]