18/06/2018
Image

Kết quả thi học kỳ 2 các lớp đại học khóa 2017 (D17TX, L17TX) tại Hà Đông và cơ sở đào tạo

Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 2 các lớp đại học khóa 2017 (D17TX, L17TX) […]
18/06/2018
Image

Kết quả thi học kỳ 4, 5 các lớp đại học khóa 2016 (D16TX, L16TX) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 4, 5 các lớp đại học khóa 2016 (D16TX, […]
18/06/2018
Image

Kết quả thi học kỳ 6 các lớp đại học khóa 2015 (D15TXCN/QT/VT01-B) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 6 các lớp đại học khóa 2015 (D15TXCN/QT/VT01-B) cơ […]
18/06/2018
Image

Kết quả thi học kỳ 8 các lớp đại học khóa 2014 (D14TXCN/VT) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 8 các lớp đại học khóa 2014 (D14TXCN/VT) cơ […]
18/06/2018
Image

Kết quả thi bổ sung kiến thức các lớp ĐHTX khóa 2016 (L16TX) và 2017 (L17TX)

Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông I thông báo kết quả thi bổ sung kiến thức các lớp ĐHTX khóa 2016 (L16TX) và […]
07/06/2018
Image

Bảng điểm các lớp D14TX, D15TX, D16TX, D17TX, L16TX và điểm thi BSKT

Xem file đính kèm – Bảng điểm bố sung kiến thức lần 1 các lớp học bổ sung kiến thức khóa 2016 và 2017 (Hà […]
03/01/2018
Image

Kết quả thi học kỳ 5 các lớp D15TX cơ sở đào tạo tại Hà Nội

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 5 các lớp D15TX cơ sở đào tạo tại […]
03/01/2018
Image

Kết quả thi học kỳ 3 các lớp D16TX01-B, L16TX01-B cơ sở đào tạo Hà Nội

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 3 các lớp D16TX01-B, L16TX01-B cơ sở đào tạo […]
03/01/2018
Image

Kết quả thi học kỳ 2 các lớp D16TX02-B và L16TX02-B cơ sở đào tạo tại Hà Nội

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 2 các lớp D16TX02-B và L16TX02-B cơ sở đào […]
03/01/2018
Image

Kết quả thi học kỳ 1 các lớp D17TX01-B và L17TX01-B cơ sở đào tào tại Hà Nội

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 các lớp D17TX01-B và L17TX01-B cơ sở đào […]