16/10/2017
Image

Kết quả thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016-2017 các lớp CĐN khóa 2015 và 2016

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016-2017 các lớp CĐN […]
31/07/2017
Image

Kết quả thi lần 1 học kỳ 2 lớp CĐN khóa 2016

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi lần 1 học kỳ 2 lớp CĐN khóa 2016, chi tiết […]
12/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 các lớp C15

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi hết môn học thuộc học kỳ 2 năm học 2016-2017 các […]
30/04/2017
Image

Kết quả thi lần 2 các lớp cao đẳng nghề đợt tháng 03.2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi lần 2 các lớp cao đẳng nghề đợt thi tháng 03/2017, […]