28/03/2017
Image

Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học

Để cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết và cần phải có trong túi hồ sơ dự tuyển Hệ đại học hình thức […]
28/03/2017
Image

Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh hệ Cao đẳng nghề

Để cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết và cần phải có trong túi hồ sơ dự tuyển Hệ cao đẳng nghề của Học […]
16/03/2017
Image

Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh hệ ĐHTX

Để cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết và cần phải có trong túi hồ sơ dự tuyển Hệ đại học hình thức […]
13/02/2017
Image

Hướng dẫn khai và hoàn thiện hồ sơ hệ đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa năm 2017

HƯỚNG DẪN KHAI VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HÌNH THỨC GIÁO DỤC TỪ XA NĂM 2017  1. HƯỚNG DẪN LÀM […]