26/07/2018
Image

Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề- Đợt 1 tháng 7 năm 2018

Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề- Đợt 1 tháng 7 năm 2018 cho 07 sinh viên lớp C15DNUD01-B và C14DNUD01-B. […]
08/06/2018
Image

Thông báo về việc Cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng tháng 6/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng đợt Tháng 06 năm 2018 của Học viện cho […]
11/05/2017
Image

Thông báo lịch cấp phát bằng tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ ĐHTX, VLVH và CĐN của Học viện Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đến nhận […]
02/04/2017
Image

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng (cập nhật thời gian và địa điểm)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2013 và các khóa […]