07/12/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 7 các lớp D14TXCN/QT/VT cơ sở tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 7 các lớp D14TXCN/QT/VT cơ sở đào tạo tại […]
04/12/2017
Image

Thông báo triệu tập học kỳ 2 các lớp ĐHTX khóa 2017-2019 và 2017-2022

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo triệu tập học kỳ 2 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2017-2019 và 2017-2022, chi […]
04/12/2017
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo lịch hướng dẫn học tập các lớp ĐHTX thuộc học kỳ 2 năm học […]
03/12/2017
Image

Thông báo danh sách sinh viên phải học bổ sung kiến thức các lớp 2,5 năm hệ ĐHTX khóa 2016-2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách sinh viên phải học bổ sung kiến thức các lớp 2,5 năm hệ […]
29/11/2017
Image

Quyết định danh sách sinh viên đủ điều kiện thi, làm Khóa luận tốt nghiệp các lớp đại học hình thức VLVH ngành QTKD niên khóa 2013-2018 (xét lần 1)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định danh sách sinh viên đủ điều kiện thi, làm Khóa luận tốt nghiệp các […]
29/11/2017
Image

Quyết định danh sách sinh viên đủ điều kiện thi, làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp các lớp ĐHTX niên khóa 2015-2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định danh sách sinh viên đủ điều kiện thi, làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp […]
27/11/2017
Image

Quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 5 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách thí sinh đã trúng tuyển đợt 5 năm 2017 hệ Đại học từ xa, […]
23/11/2017
Image

Lịch học ôn tập tốt nghiệp các lớp L15TX và D13TCQT tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo lịch hướng dẫn ôn tập tốt nghiệp cho sinh viên các lớp L15TX và […]
23/11/2017
Image

Thông báo mua bảo hiểm ý tế năm học 2017-2018

Học viện thông báo về việc mua BHYT cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng, liên thông chính quy năm học 2017 – 2018  chi […]
10/11/2017
Image

Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 12/2017

Học viện Công nghệ  Bưu chính Viễn thông ban hành kế hoạch thi tốt nghiệp Đợt 4 tháng 12/2017. Chi tiết xem tại đây Mọi […]