17/04/2018
Image

Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D14TXCN1,2-B; L16TXCN2-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D14TXCN1,2-B; […]
10/04/2018
Image

Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D14TXVT; L16TXVT2-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên các lớp […]
10/04/2018
Image

Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp lớp L16TXQT2-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp lớp L16TXQT2-B, chi tiết […]
09/04/2018
Image

Danh sách phòng thi tốt nghiệp hệ Đại học từ xa, Vừa làm vừa học và Cao đẳng nghề ngày 14/4/2018 (điều chỉnh)

Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục – Học viện Công nghệ BVCT thông báo danh sách phòng thi tốt nghiệp […]
05/04/2018
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp ĐHTX khóa 2016, 2017, 2018

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp […]
02/04/2018
Image

Thời khóa biểu học kỳ 2 lớp C17DNUD01-B

Lịch học bắt đầu từ 12g ngày 9/4/2018 Xem chi tiết tại Thoi khoa bieu C17_ky2.
27/03/2018
Image

Kế hoạch thực tập, thi và làm Đồ án tốt nghiệp sinh viên lớp D14TXCN/VT1,2-B; D14TXVT2-K

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thực tập, thi và làm Đồ án tốt nghiệp sinh viên lớp D14TXCN/VT1,2-B; […]
27/03/2018
Image

Kế hoạch thực tập, thi và làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp L16TXCN/QT/VT2-B

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thực tập, thi và làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp sinh viên các […]
20/03/2018

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đối với các Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Đợt 1 – Tháng 4 năm 2018)

Đối tượng dự thi: – Sinh viên hệ Cao đẳng nghề khóa 2014 và 2015 được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc […]
20/03/2018
Image

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐHTX, VLVH đợt 1 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2018, chi tiết kế hoạch […]