04/06/2016

Lịch ôn tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D12TX cơ sở đào tạo tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo lịch ôn tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D12TX cơ sở đào tạo tại Hà […]
04/06/2016

Lịch học kỳ 5 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2014 (D14TX) cơ sở đào tạo Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo lịch học kỳ 5 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2014 (D14TX) cơ sở đào tạo […]
04/06/2016

Lịch học kỳ 3 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2015 (D15TX, L15TX) cơ sở đào tạo Hà Đông – cật nhật lịch phòng học

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo lịch học kỳ 3 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2015 (D15TX, L15TX) cơ sở đào […]
04/06/2016

Lịch học kỳ 8 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2013 (D13TX) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo lịch học kỳ 8 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2013 (D13TX) cơ sở Hà Đông, […]
04/06/2016

Lịch học kỳ 1 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2016 (D16TX, L16TX) đợt 1 cơ sở đào tạo Hà Đông – cật nhật lịch phòng học

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo lịch học kỳ 1 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2016 (D16TX, L16TX) đợt 1 cơ […]
04/06/2016

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1, lần 1 kỳ 2 các lớp ĐHTX khóa 2015 (D15TX, L15TX); Lần 2 kỳ 6, lần 1 kỳ 7 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2013 (D13TX) – Cật nhật lịch thi trả nợ môn khóa D09TX, D10TX và kế hoạch phòng thi

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo kế hoạch thi lần 2 kỳ 1, lần 1 kỳ 2 các lớp ĐHTX khóa 2015 […]
04/06/2016
logo120

Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 06/2016

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 06/2016 Chi tiết sinh viên xem tại đây Ke hoach […]
04/06/2016
logo120

Đề cương ôn tập tốt nghiệp các lớp ĐHTX ngành QTKD

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo đê cương ôn tập tốt nghiệp ngành QTKD Chi tiết sinh viên xem file đính kèm […]
04/06/2016
logo120

Thông báo danh sách sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012 cơ sở Hà Đông thiếu hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo danh sách sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012 cơ sở Hà Đông thiếu hồ sơ […]
04/06/2016
logo120

Danh sach sinh viên nợ môn học kỳ 1 các lớp khóa 2015; kỳ 6 các lớp D13TX hệ ĐHTX cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo danh sach sinh viên nợ môn học kỳ 1 các lớp khóa 2015; kỳ 6 các […]