08/07/2016
Image

Điểm thi lần 2 kỳ 4, lần 1 kỳ 5 lớp D13TCQT02-K cơ sở đào tạo tại Lạng Sơn

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo kết quả thi lần 2 kỳ 4 lần 1 kỳ 5 lớp D13TCQT02-K cơ sở đào […]
06/07/2016
Image

Điểm thi tốt nghiệp các lớp ĐHTX, VLVH đợt thi tháng 6 năm 2016

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2016, chi tiết sinh viên xem […]
06/07/2016
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 1 sinh viên các lớp ĐHTX đợt 1, năm 2016 (D16TX, L16TX) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 1 sinh viên các lớp ĐHTX đợt 1, năm […]
06/07/2016
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 3 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2015 (D15TX, L15TX) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 3 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2015 (D15TX, […]
06/07/2016
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 5 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2014-2019 (D14TX) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 5 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2014-2019 (D14TX) […]
06/07/2016
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 8 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2013-2018 (D13TX) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 8 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2013-2018 (D13TX) […]
06/07/2016
Image

Danh sách giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp, sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012-2016 (D12TX) cơ sở Hà Đông

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp, sinh viên các lớp […]
21/06/2016
Image

Kết quả trúng tuyển xét hồ sơ tuyển sinh hệ ĐHTX đợt 2 năm 2016

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo kết quả trúng tuyển xét hồ sơ tuyển sinh hệ ĐHTX đợt 2 năm 2016, […]
21/06/2016
Image

Kết quả trúng tuyển xét hồ sơ tuyển sinh hệ ĐHTX đợt 1 năm 2016

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo kết quả xét tuyển sinh đợt 1 hệ ĐHTX năm 2016, chi tiết thí sinh […]
21/06/2016
Image

Kế hoạch thực tập, thi và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp – các lớp L14TX cơ sở Hà Đông (post lại)

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo kế hoạch thực tập, thi và làm đồ án/ khóa luận tốt nghiệp cho sinh […]