08/05/2018

Điểm thi tốt nghiệp tháng 4/2018 hệ Cao đẳng nghề (lớp C15DNUD01-B)

Điểm thi tốt nghiệp tháng 4/2018 hệ Cao đẳng nghề (lớp C15DNUD01-B) (xem tại đây)
27/04/2018
Image

Kế hoạch giảng viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp các lớp D14TXQT

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch giảng viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp các […]
24/04/2018
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp ĐHTX khóa 2015, 2016, 2017

Trung tâm đào tao Bưu chính Viễn thông I thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp ĐHTX […]
17/04/2018
Image

Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp sinh viên hệ ĐHTX và VLVH các lớp L15TX và D13TCQT

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp sinh viên hệ ĐHTX và VLVH […]
17/04/2018
Image

Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D14TXCN1,2-B; L16TXCN2-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D14TXCN1,2-B; […]
10/04/2018
Image

Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D14TXVT; L16TXVT2-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên các lớp […]
10/04/2018
Image

Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp lớp L16TXQT2-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp lớp L16TXQT2-B, chi tiết […]
09/04/2018
Image

Danh sách phòng thi tốt nghiệp hệ Đại học từ xa, Vừa làm vừa học và Cao đẳng nghề ngày 14/4/2018 (điều chỉnh)

Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục – Học viện Công nghệ BVCT thông báo danh sách phòng thi tốt nghiệp […]
05/04/2018
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp ĐHTX khóa 2016, 2017, 2018

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp […]
02/04/2018

Thời khóa biểu học kỳ 2 lớp C17DNUD01-B

Lịch học bắt đầu từ 12g ngày 9/4/2018 Xem chi tiết tại Thoi khoa bieu C17_ky2.