18/06/2018
Image

Kết quả thi học kỳ 6 các lớp đại học khóa 2015 (D15TXCN/QT/VT01-B) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 6 các lớp đại học khóa 2015 (D15TXCN/QT/VT01-B) cơ […]
18/06/2018
Image

Kết quả thi học kỳ 8 các lớp đại học khóa 2014 (D14TXCN/VT) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 8 các lớp đại học khóa 2014 (D14TXCN/VT) cơ […]
18/06/2018
Image

Kết quả thi bổ sung kiến thức các lớp ĐHTX khóa 2016 (L16TX) và 2017 (L17TX)

Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông I thông báo kết quả thi bổ sung kiến thức các lớp ĐHTX khóa 2016 (L16TX) và […]
07/06/2018
Image

Bảng điểm các lớp D14TX, D15TX, D16TX, D17TX, L16TX và điểm thi BSKT

Xem file đính kèm – Bảng điểm bố sung kiến thức lần 1 các lớp học bổ sung kiến thức khóa 2016 và 2017 (Hà […]
12/05/2018
Image

Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên lớp D14TXVT1-K tại Đà Nẵng

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên  lớp D14TXVT1-K […]
11/05/2018
Image

Điểm thi tốt nghiệp đợt thi tháng 04/2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 4 năm 2018 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy, Đại […]
08/05/2018
Image

Điểm thi tốt nghiệp tháng 4/2018 hệ Cao đẳng nghề (lớp C15DNUD01-B)

Điểm thi tốt nghiệp tháng 4/2018 hệ Cao đẳng nghề (lớp C15DNUD01-B) (xem tại đây)
27/04/2018
Image

Kế hoạch giảng viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp các lớp D14TXQT

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch giảng viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp các […]
24/04/2018
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp ĐHTX khóa 2015, 2016, 2017

Trung tâm đào tao Bưu chính Viễn thông I thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp ĐHTX […]
17/04/2018
Image

Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp sinh viên hệ ĐHTX và VLVH các lớp L15TX và D13TCQT

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp sinh viên hệ ĐHTX và VLVH […]