17/06/2016
Image

Khung chương trình đào tạo ĐHTX khóa 2015-2018

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo khung kế hoạch đào tạo khóa 2015-2018, chi tiết sinh viên xem tại đây  
17/06/2016
Image

Khung chương trình đào tạo hệ ĐHTX khóa 2015-2020

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo khung chương trình đào tạo hệ ĐHTX khóa 2015-2010, chi tiết sinh viên xem tại […]
17/06/2016
Image

Thông báo tuyển sinh hệ ĐHTX năm 2016

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo tuyển sinh đại học hình thức giáo dục từ xa năm 2016, chi tiết thí […]
17/06/2016
Image

Các mẫu đơn xử lý giáo vụ trong quá trình học tập

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo danh mục các mẫu đơn xử lý giáo vụ trong quá trình học tập của […]
15/06/2016
logo120

Lịch thi tốt nghiệp đợt thi tháng 06/2016

LỊCH THI TỐT NGHIỆP Hệ: Đại học Từ xa; đại học VLVH; cao đẳng, đại học CQ và cao đẳng nghề   Ngày 17/6/2016:   Chiều: […]
15/06/2016
logo120

Danh sách sinh viên dự thi, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 06/2016

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo danh sách sinh viên dự thi, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 06/2016, […]
04/06/2016
logo120

Thông báo đăng ký thi tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp ĐHTX, VLVH trả nợ môn đủ điều kiện thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt tháng 06/2016 đã được Học viện công bố (Số 395/KH-HV), Trung tâm đào tạo đại […]
04/06/2016
Image

Kết quả thi kỳ thi vét sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo kết quả thi kỳ thi vét sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012, chi tiết sinh […]
04/06/2016

Lịch ôn tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D12TX cơ sở đào tạo tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo lịch ôn tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D12TX cơ sở đào tạo tại Hà […]
04/06/2016

Lịch học kỳ 5 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2014 (D14TX) cơ sở đào tạo Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo lịch học kỳ 5 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2014 (D14TX) cơ sở đào tạo […]