17/03/2017
Image

Danh sách, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách sinh viên theo phòng thi, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp đợt 1 […]
17/03/2017
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 2 lớp L16TXCN/QT/VT01-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 2 sinh viên các lớp L16TXCN/QT/VT01-B. Chi […]
16/03/2017
Image

Khung chương trình đào tạo đại học hình thức giáo dục từ xa của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo khung chương trình đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa để […]
16/03/2017
Image

Quyết định trúng tuyển Hệ đại học từ xa năm 2016 – đợt 7

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả xét hồ sơ dự tuyển Hệ đại học từ xa đợt 7 năm […]
16/03/2017
Image

Quyết định trúng tuyển Hệ đại học từ xa năm 2016 – đợt 6

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả xét hồ sơ dự tuyển Hệ đại học từ xa đợt 6 năm […]
16/03/2017
Image

Quyết định trúng tuyển Hệ đại học từ xa năm 2016 – đợt 5

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả xét hồ sơ dự tuyển Hệ đại học từ xa đợt 5 năm […]
16/03/2017
Image

Quyết định trúng tuyển Hệ đại học từ xa năm 2016 – đợt 4

Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả xét tuyển hồ sơ dự tuyển hệ ĐHTX Đợt 4 năm 2016, chi […]
16/03/2017
Image

Kế hoạch đào tạo toàn khóa sinh viên các lớp D16TX (2016-2021) của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch đào tạo toàn khóa sinh viên các lớp D16TXCN/QT/VT (2016-2021), chi tiết […]
16/03/2017
Image

Kế hoạch đào tạo toàn khóa các lớp L16TX (2016-2019) của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch đào tạo toàn khóa sinh viên các lớp L16TXCN/QT/VT (2016-2019) của Học […]
16/03/2017
Image

Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh hệ ĐHTX

Để cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết và cần phải có trong túi hồ sơ dự tuyển Hệ đại học hình thức […]