24/07/2017
Image

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh Đại học theo hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 như sau: […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 1 các lớp D16TX02-B, L16TX02-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 các lớp D16TX02-B, L16TX02-B chi tiết xem tại đây […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TX, L14TX

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TX, L14TX chi tiết […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 4 lớp sinh viên D15TXQT1-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 4 lớp sinh viên D15TXQT1-K, chi tiết xem tại […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TC tại Hà Đông và cơ sở đào tạo

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TC tại Hà Đông […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 6 lớp D14TXQT2-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 6 lớp D14TXQT2-K, chi tiết xem tại đây Mọi […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 4 các lớp D15TX01-B; L15TX01-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 4 các lớp D15TX01-B; L15TX01-B chi tiết xem tại […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 3 lớp sinh viên D15TXQT2-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 3 lớp sinh viên D15TXQT2-K, chi tiết xem tại đây […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 2 sinh viên lớp D16TXQT1-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 2 lớp D16TXQT1-K, chi tiết xem tại đây Mọi […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 2 sinh viên các lớp D16TXCN/QT/VT01-B; L16TXCN/QT/VT01-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 sinh viên các lớp D16TXCB/QT/VT01-B; L16TXCN/QT/VT01-B, chi tiết […]