31/07/2017
Image

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 hệ CĐN

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 hệ Cao đẳng nghề, chi tiết […]
31/07/2017
Image

Danh sách sinh viên dự thi học phụ năm học 2016-2017 hệ CĐN khóa 2014

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo danh sách sinh viên dự thi học kỳ phụ năm học 2016-2017 hệ CĐN […]
31/07/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ phụ năm học 2016-2017 sinh viên CĐN khóa 2014

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ phụ sinh viên CĐN khóa 2014, chi tiết xem […]
26/07/2017
Image

Quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 4 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách thí sinh đã trúng tuyển đợt 4 năm 2017 hệ Đại học từ […]
26/07/2017
Image

Quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 3 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách thí sinh đã trúng tuyển đợt 3 năm 2017 hệ Đại học từ […]
24/07/2017
Image

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp theo quyết định 135/QĐ-HV và 136/QĐ-HV ngày 10/3/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐHTX, VLVH theo quyết định 135/QĐ-HV và 136/QĐ-HV […]
24/07/2017
Image

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh Đại học theo hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 như sau: […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 1 các lớp D16TX02-B, L16TX02-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 các lớp D16TX02-B, L16TX02-B chi tiết xem tại đây […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TX, L14TX

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TX, L14TX chi tiết […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 4 lớp sinh viên D15TXQT1-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 4 lớp sinh viên D15TXQT1-K, chi tiết xem tại […]