11/08/2017
Image

Thông báo tổ chức học lại cho sinh viên hệ cao đẳng nghề

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch tổ chức học lại học kỳ 1 năm học 2017-2018 hệ cao […]
09/08/2017
Image

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018, chi tiết sinh viên xem […]
07/08/2017
Image

Điểm thi tốt nghiệp đợt thi tháng 07/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điểm thi tốt nghiệp đợt thi tháng 7/2017. Chi tiết sinh viên xem tại đây […]
31/07/2017
Image

Kết quả thi lần 1 học kỳ 2 lớp CĐN khóa 2016

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi lần 1 học kỳ 2 lớp CĐN khóa 2016, chi tiết […]
31/07/2017
Image

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 hệ CĐN

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 hệ Cao đẳng nghề, chi tiết […]
31/07/2017
Image

Danh sách sinh viên dự thi học phụ năm học 2016-2017 hệ CĐN khóa 2014

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo danh sách sinh viên dự thi học kỳ phụ năm học 2016-2017 hệ CĐN […]
31/07/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ phụ năm học 2016-2017 sinh viên CĐN khóa 2014

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ phụ sinh viên CĐN khóa 2014, chi tiết xem […]
26/07/2017
Image

Quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 4 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách thí sinh đã trúng tuyển đợt 4 năm 2017 hệ Đại học từ […]
26/07/2017
Image

Quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 3 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách thí sinh đã trúng tuyển đợt 3 năm 2017 hệ Đại học từ […]
24/07/2017
Image

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp theo quyết định 135/QĐ-HV và 136/QĐ-HV ngày 10/3/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐHTX, VLVH theo quyết định 135/QĐ-HV và 136/QĐ-HV […]