31/08/2017
Image

Điểm thi lại, thi vét các lớp L15TX

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi lại, thi vét các lớp L15TX, chi tiết xem tại đây […]
31/08/2017
Image

Điểm thi kỳ thi lại, thi vét các lớp D13TC tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (Hòa Bình, Lạng Sơn)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo điểm thi lại, thi vét các lớp D13TC tại Hà Đông và cơ sở […]
25/08/2017
Image

Kế hoạch ôn tập và danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp các lớp C14

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch ôn thi và danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 3, lần 1 học kỳ 4 lớp D15TXQT02-K tại Lào Cai

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi lần 2 học kỳ 3, lần 1 học kỳ 4 sinh viên […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 các lớp D17TXVT01-K, D17TXQT04-K tại Thái Bình

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên các lớp D17TXVT01-K, D17TXQT04-K tại Thái […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên các lớp D17TXCN03-K, D17TXQT03-K tại Hà Giang

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên các lớp D17TXCN03-K, D17TXQT03-K tại Hà […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi kỳ 5 các lớp D15TX tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 5 sinh viên các lớp D15TX tại Hà Đông, […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 2 lớp D16TXQT02-K tại Tuyên Quang

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 sinh viên lớp D16TXQT02-K, chi tiết kế hoạch […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 các lớp D17TXCN/QT/VT01-B, L17TXCN/QT/VT01-B tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 các lớp D17TXCN/QT/VT01-B, L17TXCN/QT/VT01-B chi tiết kế hoạch thi xem tại […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 2 các lớp D16TX02-B, L16TX02-B; học kỳ 3 các lớp D16TX01-B, L16TX01-B tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 các lớp D16TX02-B, L16TX02-B; học kỳ 3 các […]