18/10/2017
Image

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp D14TXQT, L16TXQT1B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp D14TXQT, L16TXQT1B, […]
16/10/2017
Image

Kết quả thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016-2017 các lớp CĐN khóa 2015 và 2016

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016-2017 các lớp CĐN […]
16/10/2017
Image

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp lớp D13TCVT1-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo danh sách giảng viên tham gia hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho lớp […]
16/10/2017
Image

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp L16TXCN/VT1-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo danh sách sinh viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp L16TXCN/VT1-B, chi […]
12/10/2017
Image

Thông báo triệu tập học kỳ 3 và kỳ 4 các lớp ĐHTX khóa 2016

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo triệu tập học kỳ 3 các lớp D16TXCN/QT/VT2-B; D16TXQT2,3,4-K; D16TXVT1-K; L16TXCN/QT/VT2-B, học kỳ 4 […]
09/10/2017
Image

Kế hoạch thực tập, thi và làm Đồ án tốt nghiệp các lớp L16TXCN/VT1-B

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thực tập, thi và làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên các […]
06/10/2017
Image

Quyết định danh sách sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đợt 1 tháng 10 năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học cho các sinh viên […]
04/10/2017
Image

Thời khóa biểu các lớp học lại tổ chức riêng hệ đai học hình thức VLVH tháng 09/2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo thời khóa biểu các lớp học lại tổ chức riêng hệ đại học hình […]
04/10/2017
Image

Thông báo mức thu học phí năm học 2017-2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo mức thu học phí năm học 2017-2018 cho sinh viên các hệ Cao đẳng, Đại […]
29/09/2017
Image

Kế hoạch thực tập, thi và làm Khóa luận tốt nghiệp các lớp D14TXQT1.2-B, D14TXQT2-K, L16TXQT1-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thực tập, thi và làm Khóa luận tốt nghiệp các lớp D14TXQT1.2-B, D14TXQT2-K, […]