08/06/2018
Image

Thông báo về việc Cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề tháng 6/2018

THÔNG BÁO Về việc Cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp […]
16/05/2018
Image

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) là trường Đại học công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, là […]
05/04/2018
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp ĐHTX khóa 2016, 2017, 2018

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp […]
07/06/2017
Image

Hướng dẫn tham gia học trực tuyến qua cầu truyền hình

Kính gửi: Sinh viên các lớp Đại học từ xa Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia các buổi hướng dẫn […]
11/05/2017
Image

Thông báo lịch cấp phát bằng tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ ĐHTX, VLVH và CĐN của Học viện Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đến nhận […]
20/02/2017
Image

Hướng dẫn nộp học phí thông qua hình thức chuyển khoản

THÔNG BÁO Về việc nộp học phí của sinh viên   Kính gửi:   Sinh viên các lớp Hệ Đại học từ xa và Vừa làm […]
18/06/2018
Image

Kết quả thi học kỳ 3 các lớp đại học khóa 2017 (D17TX, L17TX) tại Hà Đông và cơ sở đào tạo

Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 3 các lớp đại học khóa 2017 (D17TX, L17TX) […]
18/06/2018
Image

Kết quả thi học kỳ 4, 5 các lớp đại học khóa 2016 (D16TX, L16TX) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 4, 5 các lớp đại học khóa 2016 (D16TX, […]
18/06/2018
Image

Kết quả thi học kỳ 6 các lớp đại học khóa 2015 (D15TXCN/QT/VT01-B) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 6 các lớp đại học khóa 2015 (D15TXCN/QT/VT01-B) cơ […]
18/06/2018
Image

Kết quả thi học kỳ 8 các lớp đại học khóa 2014 (D14TXCN/VT) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 8 các lớp đại học khóa 2014 (D14TXCN/VT) cơ […]