26/07/2018
Image

Thông báo đăng ký học lại các lớp Cao đẳng

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 thông báo danh sách các môn học học kỳ 1 năm học 2018-2019 của các lớp […]
26/07/2018
Image

Thông báo nhập học, TKB học kì 1 năm học 2018-2019 các lớp Cao đẳng khóa 2016 và 2017

Thông báo nhập học học kỳ 2 lớp C17DNUD01-B (xem chi tiết: cv 323 ) Thời khóa biểu học kì 2 lớp C17DNUD-01B (xem chi tiết: TKB_C17HK23) […]
26/07/2018
Image

Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề- Đợt 1 tháng 7 năm 2018

Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề- Đợt 1 tháng 7 năm 2018 cho 07 sinh viên lớp C15DNUD01-B và C14DNUD01-B. […]
30/06/2018
Image

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2018

Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) là trường Đại học công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, là […]
08/06/2018
Image

Thông báo về việc Cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng tháng 6/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng đợt Tháng 06 năm 2018 của Học viện cho […]
16/05/2018
Image

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) là trường Đại học công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, là […]
07/06/2017
Image

Hướng dẫn tham gia học trực tuyến qua cầu truyền hình

Kính gửi: Sinh viên các lớp Đại học từ xa Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia các buổi hướng dẫn […]
11/05/2017
Image

Thông báo lịch cấp phát bằng tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ ĐHTX, VLVH và CĐN của Học viện Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đến nhận […]
20/02/2017
Image

Hướng dẫn nộp học phí thông qua hình thức chuyển khoản

THÔNG BÁO Về việc nộp học phí của sinh viên   Kính gửi:   Sinh viên các lớp Hệ Đại học từ xa và Vừa làm […]
25/07/2018
Image

Thông báo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa cho sinh viên hệ VLVH (lớp D13TCVT1-B) và ĐHTX (L16TX01-B)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa cho sinh viên […]