Bảng điểm các lớp D14TX, D15TX, D16TX, D17TX, L16TX và điểm thi BSKT

Image
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018
16/05/2018
Image
Thông báo về việc Cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng tháng 6/2018
08/06/2018
Show all
Image

Xem file đính kèm

– Bảng điểm bố sung kiến thức lần 1 các lớp học bổ sung kiến thức khóa 2016 và 2017 (Hà Đông) BSKT
– Bảng điểm lần 2 kỳ 2 và lần 1 kỳ 3 các lớp L16TX (Hà Đông) l16tx
– Bảng điểm lần 2 kỳ 7, lần 1 kỳ 8 các lớp D14TX (Hà Đông) d14tx-b
– Bảng điểm lần 1 học kỳ 6 các lớp D15TX (Hà Đông) d15tx
– Bảng điểm lần 1 kỳ 3 lớp D16TXVT1-K, lần 1 kỳ 4 lớp D16TXQT1-K (Lai Châu)  d16tx
– Bảng điểm lần 1 kỳ 2 lớp D17TXQT5-K (Lạng Sơn)  d17%2cl17 tx