17/06/2016
Image

Khung chương trình đào tạo ĐHTX khóa 2015-2018

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo khung kế hoạch đào tạo khóa 2015-2018, chi tiết sinh viên xem tại đây  
17/06/2016
Image

Khung chương trình đào tạo hệ ĐHTX khóa 2015-2020

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo khung chương trình đào tạo hệ ĐHTX khóa 2015-2010, chi tiết sinh viên xem tại […]
17/06/2016
Image

Thông báo tuyển sinh hệ ĐHTX năm 2016

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo tuyển sinh đại học hình thức giáo dục từ xa năm 2016, chi tiết thí […]
17/06/2016
Image

Các mẫu đơn xử lý giáo vụ trong quá trình học tập

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo danh mục các mẫu đơn xử lý giáo vụ trong quá trình học tập của […]
15/06/2016
logo120

Lịch thi tốt nghiệp đợt thi tháng 06/2016

LỊCH THI TỐT NGHIỆP Hệ: Đại học Từ xa; đại học VLVH; cao đẳng, đại học CQ và cao đẳng nghề   Ngày 17/6/2016:   Chiều: […]
15/06/2016
logo120

Danh sách sinh viên dự thi, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 06/2016

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo danh sách sinh viên dự thi, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 06/2016, […]