19/09/2016
Image

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TXQT cơ sở đào tạo Hà Đông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách giảng viên tham gia h ướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên […]
13/09/2016
Image

Kế hoạch thực tập, thi và làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TXQT cơ sở đào tạo tại Hà Đông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thực tập, thi và làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các […]
06/09/2016
Image

Quyết định miễn học, miễn thi của sinh viên Nguyễn Văn Sơn lớp L14TXCN01-B

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định miễn học, miễn thi cho sinh viên Nguyễn Văn Sơn lớp L14TXCN01-B, chi […]
30/08/2016
Image

Bảng điểm tổng hợp các lớp L14TX cơ sở Hà Đông (đã cật nhật nợ môn của sinh viên)

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm tổng hợp các lớp L14TX cơ sở đào tạo tại Hà Đông. […]
30/08/2016
Image

Điểm thi lần 2 kỳ 4, thi vét lần 1 các lớp L14TX (cơ sở đào tạo Hà Đông)

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo điểm thi lần 2 kỳ 4, thi vét lần 1 các lớp L14TX cơ […]
23/08/2016
Image

Bảng điểm thi học kỳ 2 sinh viên các lớp L15TX cơ sở Hà Đông

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm thi học kỳ 2 sinh viên các lớp L15TXCN/QT/VT cơ sở Hà […]
23/08/2016
Image

Bảng điểm thi học kỳ 2 sinh viên các lớp D15TX cơ sở Hà Đông

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm thi học kỳ 2 sinh viên các lớp D15TXCN/QT/VT cơ sở Hà […]
23/08/2016
Image

Bảng điểm thi học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TX cơ sở Hà Đông

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm thi học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TXCN/QT/VT cơ sở Hà […]
15/08/2016
Image

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 4, thi vét lần 1 các lớp L14TXCN/QT/VT – đã cật nhật danh sách sinh viên nợ môn mới nhất; Lịch phòng thi

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 thông báo kế hoạch thi lần 2 kỳ 4, thi vét lần 1 sinh viên các […]
29/07/2016
Image

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐHTX, VLVH dự thi đợt thi tháng 12/2015

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp thuộc hệ VLVH, ĐHTX đợt thi […]