22/09/2016
Image

Bảng điểm tổng hợp các lớp sinh viên Hệ ĐHTX và VLVH tính đến ngày 22/09/2016

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo bảng điểm tổng hợp của các lớp sinh viên Hệ ĐHTX và VLVH tính […]
22/09/2016
Image

Thông báo đóng học phí sinh viên hệ ĐHTX và VLVH

  Kính gửi:        Sinh viên các lớp Hệ ĐHTX và VLVH   Trong thời gian qua Học viện đã ban hành 02 thông báo […]
21/09/2016
Image

Kế hoạch thi học kỳ 6 sinh viên các lớp D13TC tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (đã cật nhật lịch phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 6 sinh viên lớp D13TC tại Hà Đông và cơ […]
21/09/2016
Image

Kế hoạch thi học kỳ 5 sinh viên các lớp D14TX tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (đã cật nhật lịch phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 5 sinh viên các lớp D14TX tại Hà Đông […]
21/09/2016
Image

Kế hoạch thi học kỳ 3 sinh viên lớp D15TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Bắc Giang

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 3 sinh viên lớp D15TXQT01-K cơ sở đào tạo […]
21/09/2016
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên lớp D16TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Lai Châu

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên lớp D16TXQT01-K cơ sở đào tạo […]
21/09/2016
Image

Thông báo triệu tập học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TX (2014-2019) tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (Cao Bằng, Thanh Hóa)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập sinh viên các lớp D14TX (2014-2019) về tập trung học kỳ 6, thi các […]
21/09/2016
Image

Thông báo triệu tập học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TCQT/VT tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (Hòa Bình, Lạng Sơn)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập sinh viên các lớp D13TCQT/VT về tập trung học kỳ 7, thi các […]
21/09/2016
Image

Thông báo triệu tập học kỳ 4 sinh viên lớp D15TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Bắc Giang

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập sinh viên lớp D15TXQT01-K ngành Quản trị kinh doanh Khóa 2015 cơ sơ […]
21/09/2016
Image

Thông báo triệu tập học kỳ 2 sinh viên lớp D16TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Lai Châu

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập sinh viên lớp D16TXQT01-K ngành Quản trị kinh doanh Khóa 2016 cơ sơ […]