04/07/2018
Image

Kế hoạch thi vét, danh sách sinh viên còn nợ môn các lớp D14TXCN/VT1,2-B; D14TXVT1-K; D15TXQT1-K (cập nhật phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi vét, danh sách sinh viên còn nợ môn các lớp D14TXCN/VT1,2-B; […]
30/06/2018
Image

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp D13TXCN/VT, D13TCQT, L15TX

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cáo cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 6/2018, chi tiết danh sách sinh viên được cấp […]
28/06/2018
Image

Kế hoạch thi kỳ 6, 7 các lớp đại học khóa 2015 tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (cập nhật phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 4, 5 các lớp đại học khóa 2016 tại […]
28/06/2018
Image

Kế hoạch thi học kỳ 4, 5 các lớp đại học khóa 2016 tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (cập nhật lịch phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 4, 5 các lớp đại học khóa 2016 tại […]
28/06/2018
Image

Kế hoạch thi học kỳ 3 các lớp đại học khóa 2017 tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (cập nhật lịch phòng thi)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 3 các lớp đại học khóa 2017 tại Hà […]
28/06/2018
Image

Thông báo triệu tập học học kỳ 2 năm học 2018-2019

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo triệu tập sinh viên hệ Đại học từ xa về tập trung học tập […]
18/06/2018
Image

Kết quả thi học kỳ 2 các lớp đại học khóa 2017 (D17TX, L17TX) tại Hà Đông và cơ sở đào tạo

Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 2 các lớp đại học khóa 2017 (D17TX, L17TX) […]
18/06/2018
Image

Kết quả thi học kỳ 4, 5 các lớp đại học khóa 2016 (D16TX, L16TX) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 4, 5 các lớp đại học khóa 2016 (D16TX, […]
18/06/2018
Image

Kết quả thi học kỳ 6 các lớp đại học khóa 2015 (D15TXCN/QT/VT01-B) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 6 các lớp đại học khóa 2015 (D15TXCN/QT/VT01-B) cơ […]
18/06/2018
Image

Kết quả thi học kỳ 8 các lớp đại học khóa 2014 (D14TXCN/VT) cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 8 các lớp đại học khóa 2014 (D14TXCN/VT) cơ […]