Module Load Warning
One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.

Ngành Bưu điện: Thi đua là động lực để không ngừng phát triển
VNPT - Ngày 11/6/1948, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc đang trong thời kỳ gian khổ ác liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc để động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước phát huy truyền thống thi đua yêu nước, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của dân tộc nhằm chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.

 Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào dân tộc, vượt qua mọi gian khổ hy sinh, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cùng chung khí thế của toàn dân tộc, 60 năm qua, Ngành Bưu điện đã nỗ lực hết sức mình, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó đảm bảo thắng lợi".

30 năm kháng chiến gian khổ và hào hùng

 

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945-1954), toàn quốc phát động phong trào thi đua "diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm", "thi đua trở thành dũng sĩ", hàng vạn "Giao thông viên" ngành Bưu điện đã dũng cảm vượt qua khó khăn gian khổ, đưa đón, dẫn đường, vận chuyển công văn thư tín, báo chí cách mạng, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo của Đảng. Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, miền Bắc tiến lên xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, miền Nam tiếp tục sự nghiệp giải phóng dân tộc. ở miền Bắc, hậu phương lớn của cả nước, hưởng ứng các phong trào thi đua "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt", phong trào "Vừa sản xuất, vừa chiến đấu, sẵn sàng chi viện cho miền Nam", phong trào "Thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang", CBCNV Ngành Bưu điện đã vượt qua mọi gian khổ, thiếu thốn để xây dựng hoàn thiện mạng lưới và phương tiện thông tin liên lạc theo hướng chính quy, hiện đại; vừa phục vụ cho công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, vừa phục vụ sự chỉ đạo, chỉ huy đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và tích cực chi viện cho các chiến trường B, C, K. Trong khói lửa chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ, đài C15, C27, các trạm cơ vụ V1,V2.V3, các tuyến K,H,F là những công trình thông tin thấm đẫm máu, mồ hôi của những cán bộ và công nhân công trình xây dựng tuổi mới đôi mươi. Những khẩu hiệu: " Đứt dây như đứt ruột, gãy cột như gãy xương", "Đường thư như trận địa, xe thư là vũ khí, lái xe, giao thông viên, hộ tống viên là chiến sĩ..." đã thôi thúc ý chí quyết tâm giữ vững thông tin liên lạc trên các tuyến đường điện, đường thư. ở miền Nam, tiền tuyến lớn của cả nước, lực lượng giao bưu, thông tin đã sát cánh cùng các lực lượng vũ trang, xây dựng được một mạng lưới thông tin, giao liên rộng khắp phục vụ các cấp bộ Đảng, lực lượng vũ trang, tạo thế và lực để chiến đấu và chiến thắng quân thù, góp phần đắc lực vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam.

Vượt qua những ngày gian khó
Sau khi đất nước hoà bình, thống nhất, bước vào thời kỳ đổi mới, Ngành Bưu điện gặp phải rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, trình độ công nghệ lạc hậu, vốn cho đầu tư phát triển rất hạn hẹp, cơ chế chính sách đang trong thời kỳ kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp, đội ngũ CBCNV trình độ, năng lực còn hạn chế. Đứng trước nhiệm vụ đổi mới và hiện đại hoá Ngành mà Đảng và Nhà nước giao cho, Ngành Bưu điện đã có nhiều biện pháp, bước đi sáng tạo, trong đó có việc tổ chức tốt phong trào thi đua, coi thi đua là động lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển, tuyên truyền giáo dục, tổ chức vận động CBCNV đoàn kết, thi đua thực hiện có kết quả các định hướng lớn để phát triển Ngành như: Đi thẳng vào công nghệ hiện đại, xây dựng mạng lưới bưu chính viễn thông Việt Nam hiện đại, đồng bộ, tương đồng với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới; linh hoạt trong quan hệ quốc tế để phá sự bao vây cấm vận; lựa chọn đa dạng hoá các đối tác để tranh thủ vốn, công nghệ phục vụ mục tiêu xây dựng mạng lưới và đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng và thực hiện các chính sách về tạo nguồn nhân lực; tạo thêm việc làm, ổn định và từng bước nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, với phương châm người Bưu điện sống bằng nghề Bưu điện; thực hiện chính sách uống nước nhớ nguồn.

Ngay từ khi mới được thành lập (1995), Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn BCVTVN- VNPT) đã rất chú trọng đến các phong trào thi đua, nhiều phong trào nổi bật trong thời kì này như: Tăng tốc độ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hiện đại hoá mạng lưới bưu chính viễn thông; phát triển các dịch vụ mới; đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng về doanh thu, phát triển máy điện thoại; tăng nhanh số xã có báo trong ngày, rút ngắn cự ly phục vụ và kinh doanh của các bưu cục, tăng các điểm in báo để sớm đưa báo Đảng đến với độc giả; xây dựng Điểm Bưu điện - Văn hoá xã; cải tiến tổ chức và quản lý; quan tâm đến lợi ích của người sử dụng dịch vụ Bưu điện, tiếp tục thực hiện có kết quả phương châm phục vụ nhanh chóng, chính xác, an toàn, tiện lợi, văn minh..., đã tạo ra sự tăng trưởng cao về giá trị tài sản, doanh thu, nộp ngân sách nhà nước; nâng cao tính hiện đại, đồng bộ của mạng lưới, năng suất lao động và trình độ đội ngũ cán bộ. Các hội thi ngành nghề cũng là một hình thức được chú trọng để tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, như các hội thi: Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi; Giao dịch viên duyên dáng, kinh doanh giỏi; Trưởng Bưu điện huyện giỏi; Giám đốc cơ sở giỏi; Giáo viên dạy giỏi; Công nhân viba giỏi; Điện báo viên giỏi; công nhân hàn cáp quang giỏi... Công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống cũng được chú trọng qua việc tổ chức thi tìm hiểu, biên soạn tài liệu, tuyên truyền về truyền thống Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng tạo, Nghĩa tình của Ngành Bưu điện trong cán bộ công nhân viên, đặc biệt là đối với các cán bộ trẻ mới vào Ngành.

Cùng với các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn nhằm nhanh chóng tăng cường và hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật, các phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật và công nghệ, trình độ quản lý đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành cũng phát triển mạnh mẽ: Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất; thi đua đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua trong thời kỳ đổi mới mà VNPT đặc biệt chú trọng là xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; phấn đấu ổn định việc làm, đảm bảo đời sống và thu nhập cho người lao động; tham gia các cuộc quyên góp ủng hộ đồng bào gặp khó khăn, thiên tai; phát động trong cán bộ công nhân viên tham gia cuộc vận động đi tìm hài cốt đồng đội; nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đóng góp xây dựng, tổ chức các hoạt động lịch sử, truyền thống; xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng gia đình chính sách; trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho thân nhân của liệt sỹ Bưu điện, thương binh và cán bộ hưu trí cô đơn khó khăn; xây dựng cải tạo các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm; vận động các đối tác nước ngoài ủng hộ kinh phí để xây dựng trường học cho các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; thi đua xây dựng tập thể Bưu điện văn minh, gia đình văn hoá mới.

VNPT đã tổ chức 2 Đại hội Thi đua trong thời gian tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc năm 2000 và 2005, triển khai kịp thời và có hiệu quả những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua. Thời kỳ đổi mới cũng là giai đoạn có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu là 11 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới như Công ty Điện thoại Hà Nội, Bưu điện thị xã Móng Cái (Quảng Ninh), Công ty Điện báo - Điện thoại Khánh Hòa, Công ty Điện báo - Điện thoại Đăk Lăk, Công ty Viễn thông liên tỉnh, Bưu Điện thành phố Hồ Chí Minh, bưu tá HaKriêng của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng...

Hơn 60 năm xây dựng và phát triển, với những thành tích đặc biệt xuất sắc đã đạt được qua phong trào thi đua yêu nước các thời kỳ, toàn ngành Bưu điện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý. Năm 1995, Đảng và Nhà Nước đã trao tặng Huân chương Sao Vàng- Huân chương ghi nhận công trạng cao nhất của Nhà nước cho ngành Bưu điện. Và đây là Ngành kinh tế kĩ thuật đầu tiên được Huân chương này. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng bức trướng thêu 10 chữ vàng "Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình" ghi nhận truyền thống tốt đẹp của Ngành Bưu điện. Đối với VNPT, từ khi thành lập năm 1995 với tên gọi là Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho đến nay đã được Nhà nước và Chính phủ trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích xuất sắc trong công tác thương binh liệt sĩ và phong trào đền ơn đáp nghĩa; 7 lần được Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua về thành tích dẫn đầu thi đua hàng năm; Năm 2006, được Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua về thành tích dẫn đầu Khối thi đua các Tập đoàn và Tổng Công ty Nhà nước; 50 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 11 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Năm 2008, VNPT có 3 cá nhân được trao Huân chương Lao động hạng Ba, 19 cá nhân được trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, giai đoạn tới đây, VNPT sẽ "Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của Tập đoàn BCVT Việt Nam năm 2008", tổ chức học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn với việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; triển khai tốt cuộc thi "Sáng tạo trong sản xuất kinh doanh", nhân rộng các điển hình tiên tiến, động viên khích lệ người lao động hăng say sáng tạo và sản xuất.

 

Mỹ Lộc

 

 

vnpt.com.vn
Số lượt đọc: 12816 - Cập nhật lần cuối: 27/05/16 10:32:41
tag -->