TRANG CHỦ   |   LMS   |   DIỄN ĐÀN  |   LIÊN HỆ   |   SITE MAP
Giới thiệu
Tuyển sinh
Lịch học, thi
Kết quả học tập
Thông tin tốt nghiệp
Thông báo
Tài nguyên học tập
Văn bản, quy chế...
Hỏi/đáp

Hỗ trợ Sinh viênhttp://open.ptit.edu.vn/motcua

Module Load Warning
One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.

NỘI DUNG TINNỘI DUNG TIN 
Đã có bằng tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng tháng 12/2011
Học viện thông báo đã có bằng tốt nghiệp Đại học Bằng 2 Chính quy, VLVH khóa 2007 và khóa trước trả nợ của Cơ sở Học viện tại Tp.HCM, bằng Đại học từ xa khóa 2008, khóa trước trả nợ, bằng Cao đẳng VLVH khóa 2007 của Cơ sở Đào tạo Hà Nội

 

 

 

                                           THÔNG BÁO

                  V/v: Đã có bằng tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng

Cụ thể như sau:
1.   Đại học bằng 2 chính quy, VLVH khóa 2007 và khóa trước trả nợ của Cơ sở Học viện tại Tp.HCM (danh sách kèm theo)
2.   Đại học Từ xa khóa 2008 và khóa trước trả nợ của Cơ sở đào tạo Hà Nội (danh sách kèm theo)
3.   Cao đẳng VLVH khóa 2007 của cơ sở đào tạo Hà Nội (danh sách kèm theo)
Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố trên trang thông tin điện tử:http://ptit.edu.vnhttp://ptithcm.edu.vn và http://dtkhcn.ptit.edu.vn
Học viện xin thông báo và đề nghị:
-            Cơ sở Học viện tại Tp. HCM thông báo cho sinh viên được biết, dự kiến kế hoạch nhận bằng và tổ chức phát bằng cho sinh viên.
-            Văn phòng đăng thông tin lên website Học viện.
-            Trung tâm đào tạo Đại học mở thông báo cho sinh viên được biết và lên kế hoạch tổ chức phát bằng cho sinh viên.
-            Sinh viên Đại học bằng 2 liên hệ với Cơ sở Học viện tại TP.HCM để biết thông tin chi tiết về kế hoạch phát bằng
Sinh viên Đại học từ xa, Cao đẳng VLVH khóa 2007 liên hệ với Trung tâm đào tạo Đại học mở để biết thông tin chi tiết về kế hoạch phát bằng tốt nghiệp.

open ptit
Số lượt đọc: 7205 - Cập nhật lần cuối: 27/05/16 10:32:41
Các bài mới:
* Cấp bằng tốt nghiệp Đại học đợt tháng 10.2015 (22/10/2015)
* Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng – Đợt tháng 07.2015 (03/08/2015)
* Cấp bằng cho sinh viên các hệ VLVH và ĐHTX thi TN tháng 6/2014 (03/11/2014)
* Điểm thi Tốt nghiệp ngày 20,21 tháng 9 năm 2014 (08/10/2014)
* Công nhận và cấp bằng TN đại học hệ VLVH và ĐHTX đợt 1 tháng 8 năm 2014 (09/08/2014)


 Hỏi/đáp tuyển sinh

Chat with E-ptit

Số ĐT liên hệ 1:
04 3356 0387

Số ĐT liên hệ 2:
0124 831 2575

Số ĐT liên hệ 3:
090 474 39 49

Số ĐT liên hệ 4:

016 3339 8864

Copyright by Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Cơ sở đào tạo phía Bắc
Km 10 Đường NguyễnTrãi - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại:  (04) 3382 0853       Fax:  (04) 3382 0854

Email:  open@ptit.edu.vn

Cơ sở đào tạo phía Nam

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (08) 3910 5777          Fax:  (08)   3829 5092
       Email:  dhtx.tphcm@gmail.com
tag -->