TRANG CHỦ   |   LMS   |   DIỄN ĐÀN  |   LIÊN HỆ   |   SITE MAP
Giới thiệu
Tuyển sinh
Lịch học, thi
Kết quả học tập
Thông tin tốt nghiệp
Thông báo
Tài nguyên học tập
Văn bản, quy chế...
Hỏi/đáp

Hỗ trợ Sinh viênhttp://open.ptit.edu.vn/motcua

Module Load Warning
One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.

NỘI DUNG TINNỘI DUNG TIN 
Quyết định khen thưởng
Quyết định tặng Giấy khen cho 16 sinh viên thuộc các lớp sinh viên ngành Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh hệ đại học theo hình thức giáo dục từ xa - khoá I (2005-2010) tại Cơ sở Đào tạo Hà Đông, đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Khen thưởng sinh viên

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

-          Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-TCCB-HĐQT ngày 09/9/1997 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

-          Căn cứ Quyết định số 40/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa”;

-          Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-QLĐT ngày 06/4/2005 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành “Quy định tạm thời về tổ chức đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa;

-          Căn cứ kết quả học tập cuối khoá của sinh viên thuộc các lớp sinh viên hệ đại học từ xa ngành Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh - khoá I (2005-2010);

-          Theo đề nghị của Ông Trưởng Trung tâm Đào tạo đại học Mở,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay tặng Giấy khen cho 16 sinh viên thuộc các lớp sinh viên ngành Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh hệ đại học theo hình thức giáo dục từ xa - khoá I (2005-2010) tại Cơ sở Đào tạo Hà Đông, đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập (có danh sách kèm theo).

Điều 2:   Thưởng cho các sinh viên được tặng giấy khen, quà lưu niệm của Học viện với giá trị tương đương 200.000 đ/ 1 sinh viên.

Điều 3: Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng; Trưởng phòng Kinh tế tài chính, Trưởng Trung tâm Đào tạo đại học Mở, Trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách ghi tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 


 

DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

(Theo QĐ số:       /QĐ-ĐHTX ngày    /      /2011 của Giám đốc Học viện)

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp sinh viên

Ghi chú

1.       

Phạm Thị Thu
Ba

28/05/1979

VT105A1

Giỏi

2.       

Phạm Thái
Hằng

13/08/1980

VT105A1

Giỏi

3.       

Nguyễn Thị Thu
Hiền

03/02/1979

VT105A1

Giỏi

4.       

Lê Khắc
Thảo

08/04/1978

VT105A1

Giỏi

5.       

Phạm Thu
Hồng

29/06/1975

VT105A3

Giỏi

6.       

Quách Thị Thu
Hương

20/07/1975

VT105A3

Giỏi

7.       

Đoàn Thị Lan
Hương

20/11/1973

VT105A3

Giỏi

8.       

Phạm Thị Mai
Liên

24/05/1982

VT105A3

Giỏi

9.       

Nguyễn Thị Hoàng
Yến

07/09/1979

VT105A3

Giỏi

10.    

Đỗ Thị Minh
Hiền

29/09/1979

QT105A1

Giỏi

11.    

Nghiêm Thị
Phượng

04/07/1987

QT105A2

Giỏi

12.    

Nguyễn Thị Ngọc
Thúy

07/04/1977

QT105A2

Giỏi

13.    

Trần Thị Thu
Thủy

21/01/1985

QT105A2

Giỏi

14.    

Trương Thị Kim
Anh

06/06/1964

QT105A3

Giỏi

15.    

Chử Đức
Hoàng

09/12/1980

CN305A1

Khá

16.    

Đoàn Thị
Duyên

16/10/1982

QT305A1

Khá

 Danh sách gồm: 16 sinh viên./.

 

 

      

      

 

open ptit
Số lượt đọc: 3859 - Cập nhật lần cuối: 27/05/16 10:32:41
Các bài mới:
* Danh sách giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp các lớp ĐHTX khóa 2012-2017 (D12TX) ngành Quản trị kinh doanh (27/05/2016)
* Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp lớp L14TX (Cơ sở đào tạo Hà Đông) và D12TX (Cơ sở đào tạo tại Hải Phòng) (27/05/2016)
* Danh sách sinh viên khóa 2012-2017 (D12TX) cơ sở đào tạo Hà Đông đủ điều kiện thi/ làm đồ án khóa luận tốt nghiệp (24/05/2016)
* Đề cương ôn tập tốt nghiệp sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (24/05/2016)
* Kế hoạch thực tập, thi và làm đồ án/ khóa luận tốt nghiệp các lớp ĐHTX khóa 2012-2017 (D12TXQT/VT) tại cơ sở đào tạo Hải Phòng (24/05/2016)
Các bài đã đăng:
* Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 06 năm 2016 (27/05/2016)
* Kế hoạch thi, phòng thi các lớp ĐHTX và VLVH tháng 5/2016 (04/05/2016)
* Thông báo triệu tập học kỳ 3 sinh viên lớp D15TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Bắc Giang (04/04/2016)
* Thông báo triệu tập kỳ thực tập tốt nghiệp sinh viên các lớp khóa 2014-2017 (L14TX) cơ sở đào tạo tại Hà Đông (04/04/2016)
* Thông báo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa đợt thi tốt nghiệp tháng 12/2015 (22/03/2016)


 Hỏi/đáp tuyển sinh

Chat with E-ptit

Số ĐT liên hệ 1:
04 3356 0387

Số ĐT liên hệ 2:
0124 831 2575

Số ĐT liên hệ 3:
090 474 39 49

Số ĐT liên hệ 4:

016 3339 8864

Copyright by Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Cơ sở đào tạo phía Bắc
Km 10 Đường NguyễnTrãi - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại:  (04) 3382 0853       Fax:  (04) 3382 0854

Email:  open@ptit.edu.vn

Cơ sở đào tạo phía Nam

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (08) 3910 5777          Fax:  (08)   3829 5092
       Email:  dhtx.tphcm@gmail.com
tag -->