TRANG CHỦ   |   LMS   |   DIỄN ĐÀN  |   LIÊN HỆ   |   SITE MAP
Giới thiệu
Tuyển sinh
Lịch học, thi
Kết quả học tập
Thông tin tốt nghiệp
Thông báo
Tài nguyên học tập
Văn bản, quy chế...
Hỏi/đáp

Hỗ trợ Sinh viênhttp://open.ptit.edu.vn/motcua

Module Load Warning
One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.

NỘI DUNG TINNỘI DUNG TIN 
Ngân hàng đề thi Marketing căn bản
Ngân hàng đề thi môn Tiếng Anh 1 hệ Đại học từ xa ngành QTKD

 

 

 

 

1. Tên NHĐT: Marketing căn bản.

2. Biên soạn: TS. Nguyễn Thượng Thái - Trung tâm đào tạo Tại chức - Học viện.

3. Phạm vi áp dụng: Các lớp hệ 5 năm và 2.5 năm của ngành QTKD.

4. Số lượng câu hỏi của Ngân hàng: 36 câu.

5. Hình thức tổ chức thi: Thi viết.

    - Thời gian thi: 100 phút.

    - Số lượng câu hỏi của đề thi: 3 câu (mỗi loại một câu).

6. File NHĐT: MarketingCB

e-ptit
Số lượt đọc: 71104 - Cập nhật lần cuối: 24/05/16 09:40:23
Các bài mới:
* Ngân hàng đề thi hệ ĐHTX (06/05/2013)
* Đề BTĐK học kỳ 1 các lớp D11TX1 (25/07/2011)
Các bài đã đăng:
* Chương trình khung đào tạo các lớp hệ ĐHTX 5 và 2,5 năm khóa 2013 (29/10/2013)
* Chương trình khung đào tạo Đại học từ xa năm 2013 (11/10/2013)
* Trang tài liệu tham khảo hữu ích (08/05/2013)
* Ngân hàng đề thi hệ ĐHTX (06/05/2013)
* Bài giảng, giáo trình các hệ ĐHTX (06/05/2013)


 Hỏi/đáp tuyển sinh

Chat with E-ptit

Số ĐT liên hệ 1:
04 3356 0387

Số ĐT liên hệ 2:
0124 831 2575

Số ĐT liên hệ 3:
090 474 39 49

Số ĐT liên hệ 4:

016 3339 8864

Copyright by Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Thiết kế bởi Active Group
Cơ sở đào tạo phía Bắc
Km 10 Đường NguyễnTrãi - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại:  (04) 3382 0853       Fax:  (04) 3382 0854

Email:  open@ptit.edu.vn

Cơ sở đào tạo phía Nam

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (08) 3910 5777          Fax:  (08)   3829 5092
       Email:  dhtx.tphcm@gmail.com
tag -->