TRANG CHỦ   |   LMS   |   DIỄN ĐÀN  |   LIÊN HỆ   |   SITE MAP
Giới thiệu
Tuyển sinh
Lịch học, thi
Kết quả học tập
Thông tin tốt nghiệp
Thông báo
Tài nguyên học tập
Văn bản, quy chế...
Hỏi/đáp

Hỗ trợ Sinh viênhttp://open.ptit.edu.vn/motcua

Module Load Warning
One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.

NỘI DUNG TINNỘI DUNG TIN 
Đề cương môn học Vật lý đại cương A1
Đề cương chi tiết của môn học Vật lý đại cương A1 thuộc chương trình đào tạo kỹ sư ĐTVT và CNTT của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

 

 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

  1. Tên học phần : VẬT LÝ 1 (PHYSICS 1)
  2. Hệ đào tạo : Đại học
  3. Ngành : CNTT - ĐTVT
  4. Mã học phần : 412VLY111.
  5. Loại môn học : Đại cương bắt buộc
  6. Khoa : Cơ bản
  7. Thời lượng : 4 Đvht - Lý thuyết: 50 tiết - Bài tập: 8 tiết - Kiểm tra : 2 tiết
  8. Yêu cầu kiến thức : Giải tích 1, 2; Đại số; Xác suất thống kê.
  9. Giới thiệu học phần : Cung cấp các kiến thức cơ bản về Cơ học và Điện-Từ. Phần Cơ học gồm cơ học chất điểm và cơ học hệ chất điểm - vật rắn. Phần Điện-Từ gồm: trường tĩnh điện, vật dẫn, điện môi, từ trường của dòng điện không đổi, hiện tượng cảm ứng điện từ, vật liệu từ và trường điện từ.Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về quy luật chuyển động và tương tác của vật chất, giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi các môn kỹ thuật cơ sở và chuyên môn, góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học.

II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Phần I CƠ HỌC


Chương 1 : Cơ học chất điểm
LT10/BT1

1.1 Động học chất điểm
1.1.1 Những khái niệm mở đầu
1.1.2 Vận tốc và gia tốc
1.2 Động lực học chất điểm
1.2.1 Các định luật Niutơn
1.2.2 Các định lý về động lượng
1.2.3 Chuyển động tương đối và nguyên lý Galilê
1.3. Năng lượng
1.3.1 Công và công suất
1.3.2 Năng lượng và định luật bảo toàn năng lượng
1.3.3 Động năng
1.3.4 Thế năng
1.4. Trường hấp dẫn
1.4.1 Định luật Niutơn về lực hấp dẫn vũ trụ
1.4.2 Trường hấp dẫn

Chương 2 : Cơ học hệ chất điểm – vật rắnLT5/BT1

2.1 Động học hệ chất điểm - vật rắn
2.2 Động lực học hệ chất điểm - vật rắn
2.2.1 Định luật bảo toàn động lượng
2.2.2 Phương trình chuyển động của vật rắn
2.2.3 Mômen động lượng của hệ chất điểm-vật rắn

Phần II ĐIỆN – TỪ

Chương 3 : Trường tĩnh điện
LT8/BT2

3.1 Những khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Culông
3.3 Khái niệm điện trường và vectơ cường độ điện trường
3.4 Điện thông và định lý O-G đối với điện trường
3.5 Điện thế và mặt đẳng thế
3.6 Liên hệ giữa vectơ cường độ điện trường và điện thế

Chương 4 : Vật dẫnLT5/BT1

4.1 Điều kiện và tính chất vật dẫn cân bằng tĩnh điện
4.2 Hiện tượng điện hưởng
4.3 Điện dung của một vật dẫn cô lập
4.4 Tụ điện
4.5 Năng lượng điện trường
4.6 Dòng điện không đổi

Chương 5 : Điện môiLT3/KT1(P1+2)

5.1 Sự phân cực của chất điện môi
5.2 Véctơ phân cực điện môi
5.3 Điện trường tổng hợp trong điện môi.
5.4 Điện môi đặc biệt

Chương 6 : Từ trường của dòng điện không đổiLT8/BT2

6.1 Định luật Ampe về tương tác từ của dòng điện
6.2 Từ trường và vectơ cảm ứng từ
6.3 Từ thông và định lý O-G đối với từ trường
6.4 Định lý Ampe về dòng điện toàn phần
6.5 Tác dụng của từ trường lên dòng điện và một hạt điện chuyển động

Chương 7 : Hiện tượng cảm ứng điện từLT4/BT1

7.1 Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ
7.2 Hiện tượng tự cảm
7.3 Hiện tượng hỗ cảm
7.4 Năng lượng từ trường

Chương 8 : Vật liệu từLT4

8.1 Nguyên tử trong từ trường ngoài
8.2 Nghịch từ và thuận từ
8.3 Sắt từ

Chương 9 : Trường điện từLT3/KT1(P2)

9.1 Luận điểm I của Macxoen
9.2 Luận điểm II của Macxoen
9.3 Trường điện từ và hệ các phương trình Macxoen.

III. TÀI LIỆU HỌC TẬP

- Tài liệu tham khảo:
/1/ Lương Duyên Bình; Vật lý đại cương tập I, II; NXB Giáo dục 1995.
/2/ Nguyễn Xuân Chi, Đặng Quang Khang; Vật lý đại cương tập I, II; ĐH Bách Khoa Hà Nội 2001.
/3/ Halliday, Resnick, Walker; Cơ sở Vật lý tập I, II, IV, V; NXB Giáo dục 1998.
- Tài liệu bài giảng ĐHTX:
http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/VLDCA1.pdf
http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/VLDCA1_BT.pdf
ptit.edu.vn
Số lượt đọc: 74760 - Cập nhật lần cuối: 27/05/16 10:32:41
Các bài mới:
* Đề cương môn học Toán cao cấp A1 (Giải tích 1) (19/03/2008)
* Đề cương môn học Toán cao cấp A1 (Giải tích) - QTKD (19/03/2008)
Các bài đã đăng:
* Chương trình khung đào tạo các lớp hệ ĐHTX 5 và 2,5 năm khóa 2013 (29/10/2013)
* Chương trình khung đào tạo Đại học từ xa năm 2013 (11/10/2013)
* Trang tài liệu tham khảo hữu ích (08/05/2013)
* Ngân hàng đề thi hệ ĐHTX (06/05/2013)
* Bài giảng, giáo trình các hệ ĐHTX (06/05/2013)


 Hỏi/đáp tuyển sinh

Chat with E-ptit

Số ĐT liên hệ 1:
04 3356 0387

Số ĐT liên hệ 2:
0124 831 2575

Số ĐT liên hệ 3:
090 474 39 49

Số ĐT liên hệ 4:

016 3339 8864

Copyright by Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Thiết kế bởi Active Group
Cơ sở đào tạo phía Bắc
Km 10 Đường NguyễnTrãi - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại:  (04) 3382 0853       Fax:  (04) 3382 0854

Email:  open@ptit.edu.vn

Cơ sở đào tạo phía Nam

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (08) 3910 5777          Fax:  (08)   3829 5092
       Email:  dhtx.tphcm@gmail.com
tag -->